Årsrapport

Etter mange år med produksjon av årsrapporter er dette blitt en stor del av JAA Design sine jobber. Her stilles det store krav til nøyaktighet, punktlighet og gode rutiner med finansiell og konfidensiell informasjon.

Det blir stadig mer vanlig å publisere årsrapport i både en print- og nettutgave. Jeg sørger for at deres årsrapport presenteres på en profesjonell måte og i tråd med hva leserne forventer og krever av den.

Det er stengt for kommentarer.