Tidsskrifter/flyer/brosjyre

JAA Design lager både design eller «facelifts» på tidsskrifter i tillegg til å produsere de. «Brannmannen» er en av mine faste jobber som er et fagblad utgitt av Oslo Brannkorpsforening. Bladet kommer 6 ganger i året og er på 48 sider.

Jeg designer og produserer mange mindre trykksaker i form av brosjyrer og flyere. Dette er ofte en- og tosidige flyere eller brosjyrer fra 4 til 8 sider.

Det er stengt for kommentarer.